UPS

EKL/LS, SIA | LV40003242756
Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004, Latvija

+371 67805650
lvinfo@ups.com

Sūtījumi: Auto |

Valstis: | | | | | | | | | | |

SIA EKL/LS ir kompānijas UPS pilnvarotais pakalpojumu pārstāvis.

Sniedzamo pakalpojumu augstais līmenis ir atzīts ar vairākiem valsts institūciju izsniegtajiem sertifikātiem un atļaujām: AEOF sertifikāts (drošības un drošuma sertifikāts, kā arī vienkāršoto muitas procedūru piemērošanas iespēju apliecinājums), atļauja kurjerpasta pakalpojumu sniegšanai, atļauja muitas brokeru un deklarantu darbības veikšanai, atļauja kravu komercpārvadājumu veikšanai, atļauja muitas noliktavas uzturēšanai.