Rīgas pašvaldība rosina sakārtot neregulāro pārvadājumu un vieglo taksometru jomu

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja ceturtdien pēc iepazīšanās ar dažādu institūciju pārstāvju sniegto informāciju par situāciju ar nelegālajiem pasažieru pārvadājumiem galvaspilsētā un vieglo taksometru biznesā nolēma atbalstīt vairākus priekšlikumus šo jomu darbības uzlabošanai.

Lai sakārtotu neregulāro pasažieru pārvadājuma pakalpojumus, komiteja rosina izslēgt skaidras naudas norēķināšanās iespēju un uzlabot dokumentu apriti, savukārt attiecībā uz taksometriem atbalstīts priekšlikums, ka speciālās atļaujas (licences) taksometru pārvadājumiem republikas pilsētas un piegulošo novadu teritorijās jāizsniedz lielākajai reģiona pilsētai.

Autopārvadājumu likumā jāparedz pašvaldībai tiesības noteikt specifiskas prasības vieglajiem taksometriem, piemēram,

  • vieglo taksometru vecums, vai CO2 izmešu daudzums, krāsa, GPS aprīkojums;
  • jāievieš taksometru vadītāju kompetences novērtēšana;
  • jāparedz tiesības pašvaldībām noteikt vieglo taksometru stāvvietu (ielu sarkano līniju robežās) izmantošanas tiesības, izmantojot taisnīgas tiesību piešķiršanas procedūras;
  • jāparedz tiesības pašvaldībām noteikt izsniedzamo vieglo taksometru licenču un licences kartīšu skaitu.

Tāpat komiteja rosina, ka pašvaldības kontroles dienestiem, veicot vieglo taksometru pārvadājumu kontroli, būtu tiesības apturēt transportlīdzekli uz autoceļiem, kā arī veikt kontrolpirkumus un kontrolpasūtījumus; pašvaldībai jāpiešķir tiesības uzlikt nodevu par licences izsniegšanu savā teritorijā; nepieciešams noteikt patentu vai licenci par pasažieru pārvadājumiem visā Latvijas teritorijā.

Komiteja atbalstīja priekšlikumu noteikt, ka transportlīdzekļiem ir jābūt vieglā taksometra pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja īpašumā, izņemot automašīnas, kas iegādātas auto līzingā un auto līzings vēl nav izmaksāts (šādā gadījumā jānosaka, ka pasažieru automašīnai jābūt pārvadātāja turējumā). Rosināts arī ieviest desmit dienu ilgu periodu pēc patenta/licences saņemšanas, kura laikā taksometrs pilnībā jāaprīko, nosakot, ka šajā periodā pārvadāt pasažierus ir aizliegts, kā arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā jāparedz atbildība par nereģistrēta taksometra izmantošanu pasažieru pārvadājumiem, paredzot transportlīdzekļa piespiedu evakuāciju uz speciālu stāvvietu.

Komiteja uzskata, ka nepieciešams noteikt, ka vieglo taksometru drīkst izmantot tikai komercpārvadājumu veikšanai, un piedaloties ceļu satiksmē, tam ir jābūt pilnībā aprīkotam saskaņā ar noteikumiem. Tāpat jānosaka, ka bez ieslēgta skaitītāja vieglajā taksometrā drīkst pārvadāt vienīgi personas, ar kurām komercpārvadātājam ir noslēgts darba līgums, jānosaka obligāta pasažieru apdrošināšana un jāaprīko visus vieglos taksometrus ar bezskaidras naudas norēķinu termināliem.

2014.gadā galvaspilsētā darbojās ap 60 neregulāro (“nelegālo”) pasažieru pārvadātāju, bet šogad – ap 11. No tādiem pārvadātājiem cieš pašvaldība un valsts, kas nesaņem nodokļus, turklāt nereti tiek apdraudēta pasažieru drošība. Šāds “nelegālo” pārvadātāju bizness oficiālajiem pārvadātājiem rada ievērojamus zaudējumus – gadā ap 400 000 eiro. Kopš pagājušā gada sākuma Satiksmes departamenta Kontroles dienests šiem pārvadātājiem piemērojis ap 50 administratīvo sodu un noformējis gandrīz 500 protokolu, kas diemžēl šo apšaubāmo biznesu maz ietekmē.

Komiteja atzina, ka šajā jomā ir sasniegti zināmi uzlabojumi, tomēr darāmā vēl ir daudz. Šovasar stāsies spēkā grozījumi Autopārvadājumu likumā, ar kuriem tiek precizēta pasažieru neregulāro pārvadājumu definīcija un kuros ietverts deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus, kas noteiks kārtību, kādā veicami pasažieru neregulārie pārvadājumi. Tomēr šo noteikumu pašreizējā redakcija sasāpējušās problēmas neatrisina.

Rīgas dome jau 2009.gadā aktualizēja problēmu, kas saistīta ar pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, un rosināja dažādas izmaiņas likumdošanā, tomēr neviena atbildīgā valsts institūcija šo gadu laikā neko nav izdarījusi;

Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta mājas lapā pieejamās informācijas uz 2015.gada 1.maiju vieglo taksometru pārvadātāji Rīgas administratīvajā teritorijā ir 619 ar vieglo taksometru kopējo skaitu – 2221. Nesamērīgi lielais taksometru skaits veicina nekontrolētu konkurenci, kā rezultātā notiek taksometru vadītāju un to pārstāvēto kompāniju savstarpējie konflikti klientu piesaistīšanā, un ir būtiski apgrūtināta kvalitātes kontrole.

Rīgā uz 2015. gada 1.aprīli bija 398 taksometru kompānijas, kurām kopējais taksometru skaits – 398, tātad – katrai kompānijai pa vienam taksometram. No 76 kompānijām katra atsevišķi darbojas ar diviem auto. Taksometru vadītāji principā ne ar ko neatšķiras no ikdienas autovadītāja, jo viņiem nav nekādu īpašu prasību, tik vien kā trīs gadu stāžs, kas rada bažas par drošu pasažieru pārvadāšanu.

Šobrīd spēkā esošā likumdošana un citi normatīvie akti neveicina lielu uzņēmumu veidošanos, kuri spētu nodrošināt taksometru vadītāju kontroli, pakalpojumu kvalitāti un pasažieru drošību, bet gan veicina to sadalīšanos mikrouzņēmumos un citās uzņēmējdarbības formās, tādējādi neveicot pienācīgu nodokļu nomaksu.

Rīgas pašvaldības policija, kontrolējot pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem, šā gada pirmajos četros mēnešos konstatējusi sekojošus pārkāpumus:

  • 5 – ar smēķēšanas aizlieguma prasību neievērošanu;
  • 146 – ar taksometra aprīkojuma prasību neievērošanu;
  • 7 – ar skaitītāja lietošanu;
  • 30 – ar vadītāja pienākumu pildīšanu un kvalifikāciju;
  • 346 – ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu.

Informāciju sagatavoja: Viktors Smirnovs, RD Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālrunis: 29324698; e-pasts: viktors.smirnovs@riga.lv